مذهب

۲۷

یا ابوالفضل

apar-nono.blogspot.com – از ستون خوانندگان کيهان: «من يك زن مصري هستم. جمهوري اسلامي ايران متعلق به همه مسلمانان است، به نظر من ايران ام القراي اسلام است و دفاع از آن را وظيفه خود مي دانم. من با وجود آنكه صاحب چند فرزند هستم براي انجام هر عملياتي كه به نفع ايران و عليه آمريكا و اسرائيل باشد اعلام آمادگي مي كنم. تماسي تلفني از قاهره» ...
تصویری از apar
ارسال شده توسط apar ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سرگرمی