زاینده رود

۱۱

بیانیه حزب اروپای اکولوژی سبزهای فرانسه، در ارتباط با فاجعه دریاچه ارومیه و زاینده رود

bayaniye02.blogspot.com – رودخانه بزرگ زاینده رود که در مرکز ایران است نیز بدلیل ایجاد سدها و استفاده بیش از حد آب برای صنعت و کشاورزی و ویلاهای مجلل در بحران فرو رفته و 150 کیلومتر آن خشک شده است. در چنین شرایطی کشت کشاورزان نابود شده، محیط زیست و تنوع طبیعی از میان رفته، منطقه‌های بیابانی افزایش یافته و بیکاری کشاورزان این منطقه بطور بیسابقه بالا رفته است. ...
تصویری از Bayaniye
ارسال شده توسط Bayaniye ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش جامعه
۱۱

ترک سی‌وسه پل به دلیل مرمت قبل از انقلاب است

30mail.net – سخنگوی شورای شهر اصفهان می‌گوید که ترک‌برداشتن بدنه سی‌وسه پل ارتباطی با عملیات احداث تونل متروی اصفهان ندارد. به گزارش مهر، ابوالفضل قربانی می‌افزاید علت اصلی این ترک‌ها، مرمت انجام شده در پیش از انقلاب است که در آن مرمت از سیمان و میله‌گرد استفاده شده بود و تفاوت این مصالح با مصالح استفاده شده زمان ساخت پل، سبب این ترک‌ها شده است. آقای قربانی تصریح می‌کند که محل حفاری تونل مترو با سی‌وسه پل به صورت افقی نزدیک به ۷۰ متر و در عمق بیش از ۸ متر فاصله دارد. در همین رابطه یک پژوهشگر میراث فرهنگی می‌گوید ترک‌ها و شکافهایی که بر بدنه و طاقهای پل پدیدار شده است، می‌تواند نشانه‌ای از نشست نامحسوس پل به خاطر حرکت دستگاه حفار مترو از نزدیکی آن و رانش لایه‌های خاک یا عوارض ناشی از خشک کردن زاینده‌رود باشد. ...
تصویری از Bluewave
ارسال شده توسط Bluewave ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش فلسفه و تاریخ