تجزیه ایران

۶

ایران، در لب پرتگاه تجزیه، و یا در خطر کودتای نظامی پاسداران

fozoolemahaleh.com – بی گمان، پس از یورش تازیان خون خوار، در هیچ دوره دیگر از تاریخ مانند امروز، کشتی سربوشت ما در دریایی متلاطم و خطرناک، سرگردان و در حال غرق شدن نبوده است. ایران، در صحنه بین المللی در شرایط کنونی دوست و پشتیبانی ندارد. دوستی و حمایت چند کشور کوچک و ناچیزی مانند ونزوئلا، لبنان، کشورهای قبیله ای و گمنام آفریقا، سوای سودجویی آنان چیز دیگری نیست. از این چند که بگذریم، کشورهای دیگر جهان نه تنها با ایران دوستی ندارند، بلکه شماری از آنان در مقام دشمنی و کینه توزی هستند. ...
تصویری از Bluewave
ارسال شده توسط Bluewave ، داغ شده حدود ۶ سال قبل در بخش جامعه
۱۲

ويكي ليكس : طرح تجزيه ايران در اولويت

parsianpress.com – سرور ميرور ويكي ليكس تعدادي از اسناد مهم را انتشار داد كه تعدادي سند مربوط به ايران است بنابه اخرين اسناد منتشره از ويكي ليكس به نقل از يكي از مقامات ديبلماتيك عربستان سعودي در بهار ٢٠٠٩ در يك جلسه محرمانه در ظهران عربستان حل بحران منطقه با تجزيه ايران و نابودي جمهوري اسلامي به عنوان يك اولويت مطرح شده بود در اين طرح استفاده از كشورهاي ذينفع از جمله اذربايجان ، خود مختاري كردستان به عنوان مركز فرماندهي ذكر شده بود. مجبور نمودن حكومت ايران براي واكذاري جزاير سه كانه به امارات متحده عربي به عنوان فاز اول كه به بشتيباني عربستان براي انجام ان نياز است به عنوان ضرورت براي مراحل بعدي مطرح شد اين سند يكي از اسنادي بود كه منجر به هك ويكي ليكس شده است . در يكي از سند هاي متمم ان امده است كه تعدادي از مقامات جمهوري اسلامي در اين خصوص همكاري ميكنند ...
تصویری از deliverance
ارسال شده توسط deliverance ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست