اکبر خوش کوشک

۱۱

فرنگی‌کاران نظام

radiokoocheh.com – در ادامه روایت ترور تبعیدیان ایرانی باید از «کاظم رجوی» گفت، کاظم رجوی از اعضای سازمان ‏مجاهدین خلق در سال ۱۹۹۰ در سوییس ترور شد. از سوی بازپرس ‏تحقیق در سوییس ۱۳ تن از کارکنان رسمی دولت جمهوری اسلامی متهم ‏به شرکت در قتل کاظم رجوی شدند. سه ماه بعد «عبدالرحمن ‏برومند» رییس هیت اجراییه نهضت مقاومت ملی ایران روز ۲۹ فروردین ۷۰ برابر ۱۸ آوریل ۹۱، از پای ‏درآمد. ۶سپتامبر ۱۹۹۲ فریدون «فرخزاد ‏شاعر»، خواننده و شومن، که در برنامه‌های‌اش حکومت اسلامی را مورد ‏انتقاد قرار می‌داد ، با ۱۷ ضربه‌ی کارد در آلمان کشته ‏شد. قتل فریدون فرخزاد و کاظم رجوی را به «اکبر خوش‌کوشک» «کوش» نسبت می‌دهند. اکبر خوش‌کوش هنگامی که در جوخه‌‌های ترور نظام در اروپا سازمان‌دهی شد با اشاره به سابقه‌اش در کشتی فرنگی، اذعان می‌کرد که «فرنگی‌کار» است. ...
تصویری از Mahshid
ارسال شده توسط Mahshid ، داغ شده حدود ۵ سال قبل در بخش سیاست