کار امروزتان را به فردا بسپارید + ذهن انفعالی + Do it Tomorrow

۲

کار امروزتان را به فردا بسپارید!

callwithme.ir – همیشه برایم سوال بود که چرا بسیاری از اوقات آنچه می خواهم انجام دهم و آنچه انجام می دهم کاملا متفاوتند. به عنوان مثال در هفته می خواهم صبح ها ورزش کنم، صبحانه کامل بخورم، بلاگم را بروز کنم، 1 ساعت مطالعه کنم، سر زمان مشخص و آرام نهار بخورم، برخی پروژه های عقب مانده را انجام دهم و ... اما نتیجه در انتهای هفته کاملا غافلگیر کننده است! اگر برای زمانتان برنامه دارید و آن را می نویسید و فکر می کنید ۲۰% را درست انتخاب کرده اید حال نوبت آن است که آن را عملی کنید. به شخصه با تکنیک های بالا باز هم نتوانستم بازدهی بالایی داشته باشم. تکنیک زیر کاملا اجرایی و موثر است... ...
تصویری از Callwithme
ارسال شده توسط Callwithme حدود ۸ سال پیش در بخش سرگرمی