زبان فارسی+ فرانسوی+ واژه های فرانسوی

۶

واژهای فرانسوی که در فارسی بکار می بریم

callwithme.ir – واژه‌های دارای ریشه فرانسوی که در زبان فارسی معمول شده‌ و در زبان فارسی بکار می روند، فراوان یافت می‌شوند. دلیل آن شاید به دوران قاجار برگردد که عمده‌ی روابط ایران و غرب، با فرانسویان بوده‌است . نتیجه آنکه . تعداد واژگان فرانسوی که ما به صورت روزمره مورد استفاده قرار می دهیم قابل توجه است.. . کلماتی همچون ادکلن ، برس ، اتیکت ، املت ، آسانسور ، تابلو ، شال و ... برخی از این کلمات و معادل فرانسوی آن در زیر فهرست شده‌اند: ...
تصویری از Callwithme
ارسال شده توسط Callwithme حدود ۸ سال پیش در بخش ادب و هنر