سئوالاتی پیرامون انفجار

۸

سئوالاتی پیرامون انفجار انبار مهمات سپاه پاسداران و رابطه آن با مرگ احمد رضائی

andishehnovin.blogspot.com – سئوالاتی پیرامون انفجار انبار مهمات سپاه پاسداران و رابطه آن با مرگ احمد رضائی و احتمال ارتباط آنها با یکدیگر یکی از مهمترین سئوالات آن است که علل جابجاییِ مهمات به چه دلیل بوده است ? آیا برای جنگ احتمالی خود را آماده می کنند ? آیا این انفجارات به نوعی ارتباطی به اختلافات درونی رژیم دارد و نوعی تصفیه حساب درونی یا حذف فیزیکی جناح های رقیب است ? آیا واقعا دلیل انفجار مربوط به جابجائی مهمات یک زاغه متعلق به سپاه پاسداران بوده است ? آیا انفجارات عمدی یا سهوی بوده است ?چرا در طول 8 سال جنگ و جابجائی مکرر مهمات و رساندن آن به جبهه چنین حوادثی رخ نداد ? آیا هدف از 2 حادثه فوق رساندن پیامی به جناح های مشخصی از حاکمیت بوده است ? آیا طرح حذف مجمع تشخیص مصلحت نظام با مرگ مشکوک پسر محسن رضائی که دبیر آن است ارتباطی وجود دارد? ...
تصویری از humanwatch
ارسال شده توسط humanwatch ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست