قوم

۴

زنان و اقوام ایرانی

radiozamaneh.com – زنان در اقوام و ملیت‌های مختلف ایران تا چه اندازه به حقوق خود آگاهی دارند؟ آیا آگاهی آنها نسبت به حقوق فردی‌شان، به سطح آگاهی سیاسی و مشارکت سیاسی آنها مربوط است؟ سنت‌‌‌ها تا چه اندازه می‌توانند توانایی دسترسی به آگاهی را در این گروه از زنان کاهش دهند؟ آیا رفع تبعیض قومی/ ملی لزوماً به معنای رفع تبعیض جنسیتی هم هست؟ آیا زنان در اقوام و ملیت‌های مختلف ایرانی می‌توانند مطالبات برابری‌خواهانه خود را منوط به رفع تبعیض اقوام بدانند؟ آیا می‌توان گفت گروه‌های ملی و قومی به طور یکسان مورد تبعیض واقع می‌شوند؟ ...
تصویری از Hasht
ارسال شده توسط Hasht ، داغ شده حدود ۷ سال قبل در بخش جامعه
۰

چگونه خواست حقوق برابر برای جوامع غیرفارس کشور را به دریاچه خون تبدیل می کند؟

vahidqarabag.blogspot.ca – در بازیهای المپیک ۲۰۰۴ آتن ۲۰۱ کشور اشتراک داشت. در حالي که در بازیهای ٢٠٠٨ پکن، ۲۰۴ دولت شرکت کرد. در بازیهای المپیک امسال لندن (۲۰۱۲)، احتمالا"کشورهای بیشتری حضور خواهند یافت. این واقعيتها کجا و ادعاي اينکه " جهان دیگر به بوجود آمدن ملت دولت اجازه نمی دهد " کجا! نگاهي به آنچه که در سطح جهاني ميگذارد به صورت روشن نشان ميدهد، که ملاک رای مردم ساکن آن منطقه است نه نظر مناطقي که به دليل روابط سلطه گرانه ی خود طبيعتا خود مانع تحقق مسير جدائي ميشوند. بطور مشخص، استقلال سودان جنوبی با رای مردم آن بخش در سال گذشته عملی شد. در موقع رفراندوم کبک در کانادا نيز تنها اهالی کبک بودند که در رفراندوم شرکت کردند و باز این مردم ایرلند شمالی خواهند بود که قرار است در سال ۲۰۱۴ در خصوص موضوع استقلال و یا ماندن در ترکيب کشور انگلستان ابراز نظر کنند. ...
تصویری از Azerbaijan
ارسال شده توسط Azerbaijan حدود ۷ سال پیش در بخش جامعه
۲

حملات تخریبی پان ایرانیست ها به فاخته زمانی، فعال حقوق بشر آذربایجانی و چراغ سبز بالاترین

yurd.net – در روزهای گذشته بدنبال انعکاس خبر برگزاری کنفرانس "حقوق اقلیت ها در ایران" همزمان با نوزدهمین اجلاس دوره ای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو سوئیس و حضور و سخنرانی خانم فاخته زمانی، مدافع بین المللی حقوق بشر آذربایجانی در این کنفرانس، گروههای پان ایرانیست باز دوباره دست به کار شدند و با ارسال لینک هایی تخریبی و تحقیرآمیز عصبانیت خود را از مطرح شدن نقض حقوق ائتنیکی جوامع غیرفارس در مجامع بین المللی از این طریق ابراز داشتند. اما یکی از موارد جالب در این خصوص نحوه عمل سایت بالاترین می باشد که ناقض قوانینی است که خود اشان اعلام داشته اند. ...
تصویری از Azerbaijan
ارسال شده توسط Azerbaijan حدود ۸ سال پیش در بخش جامعه
۸

رقص های محلی اقوام ایرانی

iran-vich.blogspot.com – رقص محلی یا رقص فولکلوریک قدیمی‌ترین فرم رقص است که نشان‌گر حالات، عادات و فرهنگ یک قوم و یا ساکنان یک منطقه جغرافیائی خاص بوده و در قالب مجموعه‌ای از حرکات موزون اجرا می‌شود. واژه "رقص فولکلوریک" معمولاً به "رقص عامهٔ مردم" گفته می‌شود. اثبات اینکه کجا و چگونه بوجود آمده امکان ناپذیر است. باستان شناسان و مورخین میگویند که رقص بخشی مهم از فرهنگ انسانهای اولیه بود بطوریکه آنان از طریق رقص و با استفاده از حرکات و ریتم احساسات خود را به دیگران بیان می نمودند. انسانها رقصیده اند و هنوز هم برای جشنها، تداوم زندگی، کارهای اجتماعی، ارتباط معنوی و اظهار وجود و هویت اجتماعی میرقصند.پیشینه رقص در ایران باستاندر قدیمی ترین سند بازیها ، رساله ی خسرو قبادیان وریدک ، انواع رقص ها مانند رقص با رسن ، زنجیر، چوب و شمشیر نام برده شده است . ...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش ادب و هنر