ریش

۱

رقابت زنان برای بافتن ریش هایی از موی سر! + تصاویر

videos.radiotvmelli.com – رقابت زنان برای بافتن ریش هایی از موی سر! + تصاویر ...
تصویری از Nedas
ارسال شده توسط Nedas حدود ۲ سال پیش در بخش سرگرمی
۲۷

از شتر تا موتور، از ریش تا کراوات؛ سیاستِ ملت علیهِ ملت / مسیح علینژاد

masihalinejad.com – مردمی که پول می گیرند تا علیهِ مردمی دیگر بجنگند، مردمی که شغل شان تضمین می شود تا با مردمی دیگر بجنگند، مردمی که نان شان تامین می شود تا علیهِ مردمی دیگر شعار دهند، مردمی که برای عقیده شان، اسلحه و باتوم و سنگ به خدمت می گیرند. در قاهره با شتر در تهران با موتور . اما این هر دو مردم اند و شاه کلید سخنرانی های دو سوی این ماجرا یعنی هم دیکتاتورها و هم رهبرانِ دموکراسی خواه نیز همیشه واژه « ملت » است اما در قاموس و فرهنگ و سیاستِ همین ملت همیشه مصلحتی، منفعتی، دلیلی هست تا مردمی علیهِ مردمی دیگر شورش کنند. تا زمانی که مردم با تعصب و تجاهل به سیاستمدارانِ خود آری بگویند فرقی ندارد که دیکتاتورها بروند یا بمانند. این نشد، دیگری. فردا همان ملت برای رهبرِ جدید نیز همان می کند. جنگ گلادیاتورهاست در خاورمیانه، جنگِ تن به تن. دیکتاتورها و سیاستمداران در کنار می ایستند و مردم، روبروی هم. ...
تصویری از Sikhunak
ارسال شده توسط Sikhunak ، داغ شده حدود ۷ سال قبل در بخش سیاست
۲۸

نفهمیدیم چطور شد همه باهم تصمیم گرفتن بجای شعور از ریش استفاده کنن

google.com – نفهمیدیم چطور شد همه باهم تصمیم گرفتن بجای شعور از ریش استفاده کنن در مبحث مملکت داری یعنی آلترناتیو دیگه ای نبود؟ ...
تصویری از 13
ارسال شده توسط 13 ، داغ شده حدود ۷ سال قبل در بخش جامعه
۲۳

دادستان کل تاجیکستان: بازداشت افرادی که ریش دارند غیرقانونی نیست

bbc.co.uk – دادستان کل تاجیکستان می‌گوید داشتن ریش یکی از ویژگیهای افراد مظنون در اعمال تروریستی است و این امر برای مردم کشور که بطور معمول ریش‌ دارند، طبیعتا دردسرساز می‌شود. ...
تصویری از ferdows
ارسال شده توسط ferdows ، داغ شده حدود ۷ سال قبل در بخش سیاست