بهروز جاوید تهرانی

۱۵

برای بهروز جاوید تهرانی ، اسطوره ی مقاومت جنبش دانشجویی که آزاد شد بهروز جان آزادیت مبارک

setareiran.blogspot.com – یادت هست ؟ برای من وتو انگار همین دیروز بود و برای بهروز 11 سال گذشت . یازده سال پشت میله های زندان و هفت سال بی وقفه ،محبوس دل بی رحم روزگاری که در مفهوم گندیده ی توهین و تحقیر جان میداد و جان میگرفت . بهروز جان ، ای اسطوره ی بی ادعای من، میدانم که رنج سالیان سال تنهایی و درد با تو چه کرد و با اینکه از زندان رهایی یافتی ولی هنوز آزادی را لمس نکرده ای . بهروز جان گمان مبر که رنجی را که بر تو رفت تحمل کردم . گمان مبر که تازیانه هایی که سال پیش بر پیکرت فرود آمد ، زخمیم نکرد . ! بهروز جان برایم سخت بود که در شب میلادت بنویسم زیرا که اشک امانم نمیداد .اشک شادی و خوشحالی از آمدنت همان احساسی را که داشتم موقعی که آرش ( آرش صادقی) از زندان آزاد شد میدانستم که آرش از زندان که آزاد شود به جای خانه باید به بهشت زهرا برود تا مادرش را که در سینه ی خاک آرمیده در آغوش بگیرد. ...
تصویری از ستاره
ارسال شده توسط ستاره ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش
۸

آزادی بهروز جاوید تهرانی تنها بازمانده قیام 18 تیر

5char.blogspot.com – در میان خبرهای بد در مورد ایران بهترین خبری که شنیدم آزادی بهروز جاوید تهرانی بود این پسر جوونیش تو زندان های جمهوری اسلامی سوخت بدترین شکنجه رو تحمل کرد هیچ وقت هم سر خم نکرد خیلی سخته از سن 19 سالگی درست در سنی که میتونی مانند سایرین بی تفاوت باشی نسبت به مملکت و مردمت زندگی کنی و از بهترین دوران عمرت لذت ببری اما راه دیگه ای رو انتخاب کنی راهی که بهش هزینه زیادی رو تحمیل کرد مادر بهروز در همون سالهای اولیه ی دستگیرش سکته کرد و مرد و پدرش نیز سالها پیش فوت کرده بود، بهروز تنها یک خواهر داره که اونم سرگرم زندگی خودشه، در واقع بهروز هیچ کس رو نداره او اسطوره است میتونست بعد ازادیش مثل خیلی ها بزنه بره از این خراب شده اما موند و از ازادی گفت و دوباره به بند کشیدنش بند ناف این پسر رو با زندون بریدن آزاد بودن براش سخته شاید هم ازادی زیر یوغ استبداد فرقی براش با زندون نداره! ...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش