عوامل اعتراضات

۶

نگاهی به اخبار و تحلیل عوامل اعتراضات ادامه دار در رومانی

andishehnovin.blogspot.com – ..........تحلیل عوامل اعتراضات ادامه دار چند روزه در رومانی : چائوشسکو دردسامبر سال ۱۹۸۹ زمانی که در ایران بود و بر سر قبر خمینی جنایتکار دسته گل می گذاشت تصور نمی کرد که چند روز بعد از آن توسط یاران دیروز و دیرین خودش به سرعت اعدام خواهد شد تا همه پرونده جنایات مشترک آنها و اطلاعات فاش نشده از بین برود و بر آنچه که خود در رومانی کرده اند سرپوش بگذارند. پس از اعدام چائوشسکو همراهان او با شکستن همه تقصیر ها بر سر او و همسرش به تقسیم ثروت و قدرت مابین خود پرداختند و هر آنچه که متعلق به کمونیستم دولتی بود را بین خود تقسیم کردند و پس از چند سال تبدیل به میلیونرها و میلیاردرهای رومانی شدند...... ...
تصویری از humanwatch
ارسال شده توسط humanwatch حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست