حکومت ایران و یک معجزه

۱۱

حکومت ایران و نیاز فوری به یک معجزه

akhondnameh.blogspot.com – در این شرایط نسبتا بحرانی که رژیم ایران در ان قرار گرفته و فشارهای بین المللی هم از هر سو در حال افزایش هستند، فقط یک چیز می تواند ایران را برای همیشه از شر شرق و غرب رها کند و ان هم چیزی نیست جز یک معجزه . حالا این معجزه هم می تواند آسمانی باشد و یک هدیه ای از آفرید گار عالم و یا یک معجزه ای زمینی، که مسولین ایران با رو کردن ان تمام دنیا را شکه کرده و برای همیشه از شرآقابالاسرهای آمریکایی و اروپایی خلاص شوند............... معجزه اول به نظر ما مردم که یکمی گرایشات کفر آمیز داریم به احتمال ۵۰ درصد یا رخ میدهد و یا نه! ...
تصویری از taran
ارسال شده توسط taran ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سرگرمی