بشقاب نقره‌ی دوره‌ی ساسانی

۴

بشقاب نقره‌ی دوره‌ی ساسانی با نقش آهویی در چنگال عقاب

raeeka.files.wordpress.com – بشقاب با نقش آهویی در چنگال عقاب، جنس: نقره‌ی زراندود، ارتفاع: 4.4 سانتی‌متر، قطر: 22 سانتی‌متر، قدمت: سده‌ی هفتم یا هشتم پس از میلاد، محل نگهداری: موزه‌ی میهو ...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 حدود ۸ سال پیش در بخش