نیل آرمسترانگ

۸

نیل آرمسترانگ قهرمان خاموش !

akhondnameh.blogspot.com – در فرهنگ آمریکایی مشهور شدن جایگاه خاصی دارد تا جایی که حتی بعضی افراد حاضرند با زیر پا گذاشتن قوانین و مهمتر از ان اخلاقیات به این آرزو دست یابند و از قبل ان زندگی راحتی را برای خود و خانواده شان فراهم کنند.... ظاهر شدن در برابر دوربین های تلویزیونی با جراحی های پلاستیکی و نشان دادن قسمتهای حساس بدن در مقابل رسانه ها و لو دادن فیلم سکس خانوادگی....! و غیره کارهایی هستند که کمک می کنند تا معمولا این افراد چند سالی بیشتر برای مردم جادبه داشته و طبیعتا درامد های بیشتری را نسیب انان کند.............. ولی چرا این برای نیل ارمسترانگ، کسی که اولین انسانی بود که پا به یک سیاره دیگر گذاشت و در تمام دنیا معروف و محبوب گشت اتفاق نیفتاد؟؟! .................... نیل آرمسترانگ بعد از بازگشت از ماه، همیشه تقاضاهای روزنامه ها، شبکه های تلویزیونی و غیره ... ...
تصویری از taran
ارسال شده توسط taran ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سرگرمی