بی‌ خانمان

۱۰

دولت‌هاي بي ليِاقت اروپا عامل مرگ چند صد بی‌ خانمان در سرمای زمستان هستند

andishehnovin.blogspot.com – دولتهايي اروپايي كه دم از منشور حقوق بشر ميزنند و بودجه هاي هنگفتي براي تسليحات نظامي اختصاص ميدهند ، وجود حدود سه میلیون بی‌سرپناه در اروپا و مرگ حدود 280 نفر در سرمای زمستان را چگونه توصيف مينمايند؟ ...
تصویری از humanwatch
ارسال شده توسط humanwatch ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش جامعه