شهر حمص

۷

برای مردم بی پناه سوریه خون باید گریست. وجدانهای بیدار کاری باید کرد

andishehnovin.blogspot.com – ارتش سوریه در یکی از شدید‌ترین حملاتش، روز دوشنبه شهر حمص را بار دیگر به گلوله بست و حداقل ۵۰ نفر را کشته است و وجدانهای بیدار حداکثر در دنیای مجازی اخبار این جنایات را در سایتهای اشتراک لینک می گذارند ولی آیا کافی است ?آیا برای آرامش وجدانهایمان کافی است تا آرام بگیرد ?آیا اگر با همین وضعیت در ایران مواجه شویم باز به همین شیوه بسنده خواهیم کرد? آیا اگر در ایران با چنین وضعیتی روبرو شویم آنگاه انتظار حمایت مردم جهان را از مبارزات مردم ایران نخواهیم داشت ?آیا نباید اقدامی کرد که افکار عمومی را در جهت حمایت مردم سوریه بسیج کنیم?آیا هیچ راهی برای توقف ماشین کشتار بشار اسد نیست ? ...
تصویری از humanwatch
ارسال شده توسط humanwatch حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست