همبستگی+ مبارزان ایران +مردم سوریه

۶

همبستگی مبارزان ایران با مردم سوریه/22بهمن 90

youtube.com – در اعتراض به سی و سومین سال به روی کار امدن حکومت منحوس جمهوری اسلامی و همبستگی با مردم سوریه در طرحی هماهنگ روز شنبه 22 بهمن مصادف با 11 فوریه پرچم منحوس جمهوری اسلامی را آتش زده و پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان و پرچم مردم مبارز سوریه را برافراشته کنیم. ما زنده برآنیم که آرام نگیریم...موجیم که آسودگی ما عدم ماست//https://www.facebook.com/liberation.iran ...
تصویری از sommer10
ارسال شده توسط sommer10 حدود ۸ سال پیش در بخش جامعه