ما هستیم+پسر ایرانی‌+ توجی کشتکار

۶

نمایندهٔ نروژ در مسابقهٔ اوز اروپا ( یوروویژن ) یک پسر ایرانی‌- نروژی!

youtube.com – نمایندهٔ نروژ در مسابقهٔ اوز اروپا ( یوروویژن ) یک پسر ایرانی‌- نروژی!! مسابقهٔ نهای در ۲۶ می‌‌۲۰۱۲!! با آرزوی پیروزی برای "توجی کشتکار" در باکو !!!!! ما همه با هم هستیم دستِ این نظامِ اشغالگر رو از ایران کوتاه می‌کنیم. ما هستیم ...
تصویری از sommer10
ارسال شده توسط sommer10 حدود ۸ سال پیش در بخش جامعه