اول ماه مه

۹

پیام منصور اسانلو بمناسبت فرارسیدن اول ماه مه روز جهانی کارگر

bayaniye02.blogspot.com – صميمانه ترين سپاسگزاريهاي خود را از تك تك رفقايي كه به ياد من بودند و با ارسال و اهداي پراحساس كارت پستالها، و ديگر هدايا قلب من و خانواده و همكارانم مالامال از شادي كردند و به آرزو هاي ما گرمايي جهاني بخشيدند، اعلام ميداريم امسال همبسته با ديگر مردم مخالف ديكتاتوري براي رسيدن به آزادي ودمكراسي خيال خود را به ميدان ها وخيابان ها ميفرستم. ...
تصویری از Bayaniye
ارسال شده توسط Bayaniye حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
۶

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران به منابست اول ماه مه روز جهانی کارگر

bayaniye02.blogspot.com – اما اول ماه مه امسال در شرایطی متفاوت تر در حال فرا رسیدن است. جهان معاصر از دو دهه گذشته به این سو بیش از همیشه در معرض شدیدترین بحرانهای اقتصادی اجتماعی قرار گرفته است. بحران اقتصادی چند سال گذشته در اروپا و دیگر نقاط جهان نه تنها فروکش نکرده است بلکه علیرغم همه تمهیداتی که از سوی کارگزاران جهانی سرمایه برای فایق آمدن بر آن بکار گرفته شده، این بحران بیش از پیش در حال وارد شدن به مراحل خانمان براندازتری قرار گرفته است. ...
تصویری از Bayaniye
ارسال شده توسط Bayaniye حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
۴

دعوت پنج حزب و نهاد ايرانی به تظاهرات اول ماه مه در پاريس

bayaniye02.blogspot.com – تاراج و چپاول ثروت‌های ملی توسط باندهای هيات حاکمه تداوم يافته و با وجود افزايش تصاعدی قيمت نفت و گاز در بازارهای جهانی و افزايش در آمد دولت از آن، حداقل دستمزد کارگران از سوی وزارت کار ۳۶۳۰۰۰ تومان اعلام شده است و اين در حاليست که خط فقر در کشورمان يک مليون تومان ارزيابی می‌شود. ...
تصویری از Bayaniye
ارسال شده توسط Bayaniye حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
۶

اطلاعیه مشترک به مناسبت اول ماه مه

anarchoanarchia.blogspot.com – پروسه ی بوجود آمدن روز اول ماه مه بازتابی ازتکامل جنبش کارگری است. بحث وگفتگو درمورد اینکه یک روز را کارگران دست ازکاربکشند به سال 1884 برمی گردد که اولین قدم آن ازطرف اتحادیه های فدرال درآمریکا و کانادا برداشته شد. اصلی ترین مطالبات کارگران کم کردن ساعت کاربود، این بود که دراول ماه مه 1886 مبارزات خود را براین تقلیل ساعت کار تشدید کردند. دراول ماه مه 1886، بیش از 340.000 کارگر آمریکایی دست ازکارکشیدند فقط در Chicago تعداد اعتصاب کنندگان 40.000 نفربود. چند روز بعد پلیس درشهر Haymarket دست به قتل عام زد. ...
تصویری از humanwatch
ارسال شده توسط humanwatch حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
۶

بیانیه مادران پارک لاله (مادران عزادار ایران) بمناسبت اول ماه مه

bayaniye02.blogspot.com – در شرایطی که خود مسئولین جمهوری اسلامی پایین تر از ششصد هزار تومان حقوق را زیر خط فقر عنوان می کنند، حداقل حقوق کارگران سیصد و سی هزار تومان است و تازه همین حقوق را هم ماهها به کارگران پرداخت نمی کنند و زندگی مشقت بار کارگران هر لحظه دشوارتر و امکان زندگی برای آنان سخت تر می شود. ...
تصویری از Bayaniye
ارسال شده توسط Bayaniye حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
۲۶

موزیک آنارشیستی به زبان فرانسوی همراه با تصاویر آنارشیستهای ترکیه در اول ماه مه ۵ سال متوالی

youtube.com – تصاویر آنارشیستهای ترکیه دراستانبول ۲۰۰۳- استانبول ۲۰۰۴- آنکارا ۲۰۰۵ - آنتالیا ۲۰۰۵ - استانبول ۲۰۰۵ - آنکارا ۲۰۰۶ - استانبول ۲۰۰۶ - ازمیت ۲۰۰۶ - سیواس ۲۰۰۶ - آنکارا ۲۰۰۷ - استانبول ۲۰۰۷ - ازمیر ۲۰۰۷ ...
تصویری از humanwatch
ارسال شده توسط humanwatch ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست