کارنامه انجمن رهایی و کنشگرایان ایران در سال 1390

۳

کارنامه انجمن رهایی و کنشگرایان ایران در سال 1390

youtube.com – در این ویدیو فراخوان های انجمن رهایی و کنشگرایان و همچنین گزارشات انجام این فراخوان ها در داخل و خارج میهن خواهید دید. یک:تظاهرات 16 آذر 90 در سراسر جهان ،نه به جمهوری اسلامی و نه به جنگ دو:دهه یادبود زندانیان سیاسی و عقیدتی 20 تا 30 ماه 90 سه: 3 فاز مبارزاتی برای ماه بهمن واسفند فاز اول گسترش شعار نویسی ۲--جنگ روانی بر علیه مشکلات اقتصادی ۳--تبلیغ برای تحریم انتخابات ۴--تشکیل شبکه های اعتماد سه چهار نفره ۵--تظاهرات ۲۲بهمن بر ضد رژیم در سراسر جهان ۶--شعار دادن،ایجاد سرو صدا و سوت زدن ۲۴بهمن ساعت ۱۰شب فاز دوم ۱--ادامه دادن به اکسیون های فاز اول ۲--رفتن به سخنرانی های تبلیغاتی نامزدها،جلسات و مناظرها و به چالش کشیدن اصل انتخابات ۳—تجمع وتظاهرات برق اسا در طراف و مقابل ستادهای انتخاباتی ۴--شعار دادن،ایجاد سرو صدا و سوت زدن ۱۱ اسفند ساعت ۱۰شب ۵--تظاهرات پراکنده و برق آسا در روز ...
تصویری از kaveh
ارسال شده توسط kaveh حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست