سر طرح های اتمی رژيم

۳

سر طرحهای اتمی رژيم ايران، ممکن است در اتاقک آزمايش باشد

didgahman-didgaheman.blogspot.com – واشينگتن تايمز، 19آوريل، ۲۰۱۲ - وقتی گفتگوهای بين المللی راجع به برنامه اتمی ايران ماه آينده از سر گرفته می شوند يک آزمايش کليدی پيشرفت، اين خواهد بود که آيا بازرسان ملل متحد به يک اتاقک فلزی به اندازه اتاق يک اتوبوس که کارشناسان به آن مشکوکند که برای تست يک ماشه اتمی استفاده شده، دسترسی خواهند داشت يا خير. به گفته پال برانان از بانک فکری ديدبان غيرانتفاعی تکثير اتمی؛ اين اتاقک احتمالاً برای آزمايش يک سلاح به نام سيستم انفجار (از درون) استفاده شده که در ساخت سلاح اتمی ضروريست. برانان گفت بازرسان ملل متحد خواستار دسترسی به اين سايت در مجتمع نظامی پارچين شده اند که يک نشانه درستی از حسن نيت ايران و عاملی برای تسکين نگرانيهای بين المللی راجع به يک بعد احتمالی نظامی برنامه اتمی ايران خواهد بود… . ...
تصویری از didgahman
ارسال شده توسط didgahman حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست