اولین اجرای ترانه ی ِ ”مرا ببوس“ با صدای ِ پروانه در فیلم ِ اتهام

۵

اولین اجرای ترانه ی ِ ”مرا ببوس“ با صدای ِ پروانه در فیلم ِ اتهام

gundeshapur.com – گذشته از جان باید بگذشت از توفان‌ها • به نیمه شب‌ها دارم با یارم پیمان‌ها • که بر فروزم آتش‌ها در کوهستان‌ها • شب سیه سفر کنم، ز تیره ره گذر کنم • نگرتو‌ای گل من، سرشک غم بدامن، برای من می‌فکن ...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 ، داغ شده حدود ۷ سال قبل در بخش ادب و هنر