مردم،جنبش سبز،اصلاح طلبان،اصلاح طلبی حکومتی

۲۷

امروز،دم زدن از "اصلاح طلبی حکومتی" یعنی نادیده گرفتن جنایات گسترده خامنه ای و حزب الله

myv3ewinsky.blogspot.com – به شخصه حامی اصلاح طلبی حکومتی بوده ام،ولی با جنایت های بی سابقه ای که جمهوری اسلامی در حق مردم کرد،حتی به کار بردن اصلاح طلبی حکومتی چندش آور است. واقعا برخی با زمان حرکت نمی کنند و نمی دانند و نمی بینند مردم چه چیزی می خواهند. آیا صدها نفری که توسط خامنه ای و حزب الله جنایتکار به شهادت رسیدند برای حداقل های بی اثر جانشان را در کف دستشان گذاشتند و در مقابل ضد مردمی ترین حکومت در جهان ایستادند؟ آیا جمهوری اسلامی بعد از جنایت هایی که کرد به زباله دان تاریخ نپیوست؟ برخی ها دیگر چه می خواهند ببینند که ایمان بیاورند که اصلاح طلبی حکومتی و حتی طرح آن یعنی خیانت به مردم؟ دو راه پیش روی است برای برکناری بدنه مرده جمهوری اسلامی:یکی برگزاری یک تظاهرات میلیونی برای گرفتن نهادها و فراهم کردن فضا برای انتخاب نوع حکومت و ارکان آن و دیگری خشونت سنگین از بالا. ...
تصویری از rsis_god
ارسال شده توسط rsis_god ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست