فاحشه ی سیاسی

۵

فاحشه ی سیاسی!

5char.blogspot.com – میتوان در ایران تعریف های بسیاری در مورد واژه فاحشه سیاسی در نظر گرفت و افراد زیادی را فواحش سیاسی نام برد کشور ما در این مورد رتبه نخست را در جهان داراست! اما بهترین تعریفی که به امروز ما میخورد این است... ...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 ، داغ شده حدود ۶ سال قبل در بخش