قاجار، موسیق در دوره قاجار، موسیقی سنتی، تصنیف، تصنیف قدیمی، رضاقلی نوروزی شامبیاتی، رضاقلی تجریشی

۵

یکی از قدیمی ترین تصنیف های ایرانی

gundeshapur.files.wordpress.com – تصنیف حجاز آواز: رضاقلی تجریشی نوازندگان: پیانو: مشیر همایون کمانچه: باقرخان رامشگر ویولن: حسین خان هنگ آفرین فلوت: اکبرخان… این تصنیف در سالِ ۱۲۸۸ خورشیدی در شهرِ لندن ضبط شده است ...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 ، داغ شده حدود ۶ سال قبل در بخش ادب و هنر