کنسرت، کنسرت فرانکفورت1992، داریوش، داریوش اقبالی، شور بهاران

۵

اجرای زنده ترانه شور بهاران توسط داریوش در کنسرتِ فرانکفورت۱۹۹۲

gundeshapur.com – خدایا روزگار بهتری ده، اگر نداری در بساطت، ترحم کن بما اسکندری ده! ...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 ، داغ شده حدود ۶ سال قبل در بخش ادب و هنر