گواهینامه ازدواج +خواستگاری

۲۶

مراسم خواستگاری با گواهی نامه ازدوج (18+)

1dastan.blogspot.com – امروز رفته بودم خواستگاری پدر عروس گواهی نامه ازدواجم را داشت نگاه می کرد .من هم زیرکی داشتم دختره را دید می زدم که باباش گفت : اینجا چی نوشته شما آلتتون وقتی بزرگ میشه نیم متر میشه . وقتی اینو گفت دختره یه لحظه جا خورد تصور اینکه نیم برایش سخت بود . پدره هم می ترسید که دخترش تلف بشه . دیگه وقتی اینو خوند دیگه ما را تحویل نگرفت و صحبتها به حاشیه رفت . دراخر هم قرار شد من و دختره با هم یه گفتمان داشته باشیم . دختره مدام به پاهام نگاه می کرد .دیگه طاقت نیاورد و گفت : این ماجرای نیم متر چیه ؟ امدم توضیح بدم که گفت : ببین من هم همچین بدم نمیاد ولی می ترسم بلا سرم بیاری . گفتم : نه خانم این حرفها چیه . زمانیکه داشتند گواهی نامه صادر می کردند یه اشتباه کوچیک رخ داده است و گرنه 25 سانت هم نمیشه . میگی نه خودت ببین . بلاخره دختره راضی شد ما هم دراودیم نشان دادیم تا باورش بشه . ...
تصویری از dariush
ارسال شده توسط dariush ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سرگرمی