پونز

۳۹

آهای مردم تونس! چتونه س؟ مگه پونز به کونتونه س؟

nesvan.wordpress.com – در تونس مردم اعتراض می کنند، دولت سقوط می کند، رییس جمهور فرار می کند در ایران مردم اعتراض می کنند، رهبر گریه می کند، مردم را به گلوله می بندند و مردم از کشور فوج فوج فرار می کنند، رییس جمهور هم لبخند می زند مملکته داریم؟ ...
تصویری از Saeeed
ارسال شده توسط Saeeed ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سرگرمی