رئیس جمهور موقت

۳۰

رییس مجلس تونس رییس جمهور موقت می شود

bbc.co.uk – یک روز پس از خروج زین العابدین بن علی، رییس جمهوری تونس از این کشور در پی اعتراض های گسترده مردمی، شورای قانون اساسی تونس می گوید فواد المبزع، رییس مجلس، رییس جمهوری موقت خواهد بود و انتخابات ریاست جمهوری باید ظرف شصت روز برگزار شود. شورای قانون اساسی تونس هر گونه احتمال بازگشت زین العابدین بن علی به قدرت را رد کرده است. محمد الغنوشی، نخست وزیر تونس که روز جمعه زمام امور این کشور را در دست گرفت، از مردم کشورش خواسته است به برقراری مجدد نظم کمک کنند و در اصلاحات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تونس مشارکت داشته باشند. ...
تصویری از Arash
ارسال شده توسط Arash ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست