ورشکستگی ،کتاب‌فروشی،ناشر، ایران،ثالث، ویستار ،آبی،نشر نی

۲۲

ورشکستگی کتاب‌فروشی‌ها ادامه دارد

radiozamaneh.com – به گزارش بخش فرهنگی رادیو زمانه اکنون مدتی است که برخی از مهم‌ترین کتاب‌فروشی‌های تهران در خیابان کریمخان زند کرکره‌هایشان را پائین می‌کشند و تعطیل می‌کنند. کتاب‌فروشی نشر نی به مدیریت جعفر همایی، یکی از مهم‌ترین ناشران ایران به‌ویژه در عرصه علوم انسانی و اجتماعی نخستین کتابفروشی نام‌آشنای خیابان کریمخان زند بود که کرکره‌هایش را پایین کشید. قرار است پس از نشر نی، کتاب‌فروشی‌های ثالث، ویستار و آبی نیز تعطیل شوند. ...
تصویری از Shakila
ارسال شده توسط Shakila ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش ادب و هنر