الله، خدای اشتراکی و پیر، تشیع، شیعه، اسلام ، ایرانیان

۲۷

الله، خدای اشتراکی و پیر

radiokoocheh.com – تشیع، مذهبی ایرانی‌ با هویتی عربی است. تشیع اصول و فروع و دستورات اسلام را کاملن تایید می‌کند و چیزهایی به آن می‌افزاید که عربی‌تر هم هست و این ایرانیزه کردن دین باعث شد تا ایرانیان در قرن سوم هجری که آماده خروج از دین بودند، باز متمایل به حفظ این دین شوند... ...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش ادیان