صدام

۲

دست راست صدام اعدام شد

trtturki.com – عبد محمود در لیست 55 نفره جنایتکاران دوران صدام در ردیف چهارم قرار داشت. ...
تصویری از Urumiye
ارسال شده توسط Urumiye حدود ۷ سال پیش در بخش سیاست
۸

شرحی بر سند جنایت / تصویر خیانت کاری که با دشمن اصلی ایرانیان عکس یادگاری دارد.

gomnamian.blogspot.com – گروه مجاهدین خلق بار ننگ را دو چندان حمل می کند ، مسعود رجوی هم با خمینی عکس دارد و هم با صدام حسین، با توجه به اینکه صدام حسین و خمینی ، دشمن خونی یکدیگر بوده اند، جایگاه مسعود رجوی به کجا نزول پیدا می کند ؟! رجوی ها برای رسیدن به قدرت ، آویزان هر جنایتکاری می شوند. هم خمینی و هم صدام حسین ، خطرناک ترین دشمنان ایران در چند دهه اخیر بوده اند و اینکه رجوی به دامان هر دو آنها چنگ زده است، ننگی است که تا ابد بر پیشانی او باقی خواهد ماند. ...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
۲۱

از حماقت بی پایان دیکتاتورها

aghaejaze.wordpress.com – به چهره شان در آخر راه که می نگری، انسانی ضعیف و مفلوک و سرافکنده می بینی. این شخصیت واقعی شان است و آنچه که در پیش می نمودند، نقابی بیش نبود و نقشی سطحی. لیست دیکتاتورهایی که این گونه و یا مشابه به آخر خط رسیدند، طولانی است. ولی آیا دیکتاتور بعدی درس عبرت می گیرد؟ آیا احمدی نژاد و دارو دسته اش و مقام معظم رهبریش درس می گیرند؟ این گونه به نظر نمی آید. اینها همه شان همیشه تافته جدا بافته بودند، همان گونه که صدام حسین گمان می برد و چائوشسکو و پینوشه و موبوتو سه سه سه کو و عیدی امین و دیگر رفقا. ...
تصویری از bijan62
ارسال شده توسط bijan62 ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش جامعه