عارف قزوینی

۱۰

دانلود کتاب الکترونیک: عارف نامه اثر ایرج میرزا

black-svvan.blogspot.com – عارف نامه شعری از ایرج میرزا در قالب مثنوی بر وزن «مفاعیلن مفاعیلن فعولن» و در ۵۱۵ بیت است که معروف‌ترین اثر ایرج میرزا و یکی از مشهورترین منظومه‌های ادبیات فارسی پس از مشروطه به شمار می‌رود. عارف‌نامه در اصل در هجو عارف قزوینی سروده شده ولی شاعر در ضمن آن به بیان مسائل سیاسی و اجتماعی با نگاه انتقادی نیز می‌پردازد. نکوهش حجاب و مخالفت با خانه‌نشینی زنان، انتقاد از سیاست‌مداران و فضای سیاسی کشور و اعتراض به رواج بچه بازی از مضامین دیگر این شعر است که با بیانی طنزآمیز و هزلی مطرح شده‌اند. عارف‌نامه به رغم محبوبیت و شهرت خود مورد انتقادات و مخالفت‌های فراوان نیز قرار گرفته چنان‌که شاعر چندین شعر هم در پاسخ به انتقاداتی که از عارف‌نامه می‌شده، سروده‌است. انگیزه برخی مخالفت‌ها دفاع از عارف قزوینی و برخی دیگر دفاع از حجاب بوده‌است. ...
تصویری از Idalo
ارسال شده توسط Idalo ، داغ شده حدود ۷ سال قبل در بخش ادب و هنر
۱۷

گریه را به مستی بهانه کردم (عارف قزوینی)- استاد عبدالوهاب شهیدی

youtube.com – گریه را به مستی بهانه کردم/ شکوه ها ز دست زمانه کردم// آستین چو از چشم بر گرفتم/ سیل خون به دامان (خدا) روانه کردم// سیل خون به دامان (جانم) روانه کردم/ چو خم نجوشی چرا/ برون شد از پرده راز (جانم) پرده راز (حبیب) پرده راز// تو پرده پوشی چرا ؟/// تو پرده پوشی چرا ؟/// تو پرده پوشی چرا ؟/// باغبان چه گویم به ما چه ها کرد/ کینه های دیرینه بر ملا کرد// دست ما ز دامان گل جدا کرد/ تا به شاخ گل یکدم آشیانه کردم// تا به شاخ گل یکدم آشیانه کردم// دلا خموشی چرا/ چو خم نجوشی چرا// برون شد از پرده راز (جانم) پرده راز (حبیب) پرده راز/ تو پرده پوشی چرا ؟/// تو پرده پوشی چرا ؟/// تو پرده پوشی چرا ؟/// (عارف قزوینی) ...
تصویری از سمک
ارسال شده توسط سمک ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش ادب و هنر
۲۶

پیشینه موسیقی حماسی میهنی در ایران

our-music.blogfa.com – موضوع این نوشتار را در پنج دروره قاجار، پهلوی اول، پهلوی دوم، دوره انقلاب و دوره معاصر پی می گیریم.تا پیش از وقوع نهضت مشروطه در 1285 خورشیدی (1906 میلادی)، موسیقی رایج در شهرهای بزرگ غالباً مضامین عاشقانه، سرگرم کننده و گاه بسیار بی ارزش داشت. چنان که عارف قزوینی تصنیف سرای نامدار عصر مشروطه در کتابش می نویسد: "وقتی من به ساختن تصنیف های میهنی روی آوردم، این هنر چنان تنزل یافته بود که حتی برای گربه شاه نیز تصنیف می ساختند". با صدور فرمان مشروطیت در تابستان سال 1285 خورشیدی توسط مظفرالدین شاه، نوع حکومت از پادشاهی مطلقه به سلطنت مشروطه تغییر یافت. اما این تحول سیاسی چندان دوام نیاورد و چند ماه بعد از آن که شاه بیمار درگذشت، جانشین او محمد علی شاه، فرمان پدر را باطل کرد و حکومت استبدادی دوباره برقرار شد. ...
تصویری از سمک
ارسال شده توسط سمک ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش ادب و هنر