نامه اعتراضى+هويت طلب+تورك +بالاترين

-۱۴

نامه اعتراضى سرگشاده تعدادى از كاربران هويت طلب تورك به سايت بالاترين

oyrenci.com – به آقاى مهدى يحيى نژاد مدير محترم سايت بالاترين ما كاربران هويت طلب تورك مجموعه كوچكى را در جمع كاربران سايت بالاترين تشكيل مى دهيم و تعدادى از ما از چند سال پيش در آن سايت فعال هستند. محور فعاليت ما در بالاترين ضمن رعايت قوانين آن، معرفى فرهنگ توركى و در عين حال شناساندن مطالبات توركهاست. اين فعاليت ها در چارچوب اعتقاد ما به دمكراسى و پلوراليسم سياسى انجام مى پذيرد. ما نه معتقد به حذف نظر مخالفان هستيم و نه چنين امرى را در مورد افكار و نظراتمان مى پذيريم. ...
تصویری از UzunBoy
ارسال شده توسط UzunBoy حدود ۹ سال پیش در بخش سیاست