دانشگاه تربیت دبیر شریعتی

۲۱

مفاد آئین نامه انضباطی در دانشگاه تربیت دبیر شریعتی؛ دانشگاه در حال تبدیل شدن به پادگان

daneshjoonews.com – در پی افزایش محدودیت های مختلف برای دانشجویان سرا سر کشور، کمیته انضباطی دانشگاه "تربیت دبیر شریعتی" با توزیع گزیده ای از آیین نامه انضباطی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، اختیارات کمیته انضباطی را به دانشجویان گوشزد کرده است. به گزارش دانشجو نیوز، در این قوانین توزیع شده، اختیارات کمیته انضباطی اینگونه عنوان شده است: ۱- تعلیق ۱ تا ۴ نیم سال تحصیلی ۲- اخراج آموزشی ۳- اخراج از خوابگاه و محرومیت از کلیه تسهیلات رفاهی. ...
تصویری از falcon83
ارسال شده توسط falcon83 ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش جامعه