دفتر آیت الله العظمی حاج سیّد سنبلعلی الموسوی الکمرونی (قدقد سرسره)

۳۳

جوابیه حضرت آیت الله سنبلعلی / زن کوتاه قد / هو القواد !

sonbolali.wordpress.com – جوابیه حضرت آیت الله به چرایی دوست داشتن زن کوتاه قد توسط امیرالمومین علی(ع) /رسول الله برخاست و فرمود: اسما زن برادرت به بعدا زن ابابکر شده بود را که کردی، از من هم که هم دخترم فاطمه را کشتزار کردی و هم نوه ام امامه را. بروم که اگر اندکی درنگ کنم ترتیب خودم را هم می دهی! /بیشتر اعراب بلند قامتند غیر از من که به فرموده خودتان نصفم در زیر زمین است. پس با عمل به توصیه من می گردند و زنان کوتاه قدی را که برای من مناسبند می یابند و بعد به نزد من می آورند. خلاصه اش این که من که وقت ندارم بگردم زن کوتوله پیدا کنم، لذا این توصیه را کردم که اصحاب زحمتش را بکشند و من هم دست آخر مزد این قوادیشان را به یک وعده سر خرمن می دهم! ...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش
۳۳

فصاحت و بلاغت قرآن – از ادعا تا واقعیت

sonbolali.wordpress.com – پیش از هر چیز دیگر، از کتابی که ادعا می شود از سوی خدا برای راهنمایی بندگانش فرستاده شده، کمترین توقعی که می توان داشت این است که از سوی خدا باشد، خدای یکتایی که می خواهد کلامش را به واسطه کسی که پیام آور اوست به گوش بندگانش برساند. کاری هم نداریم که اصلا چه لزومی دارد که یک انسانی که مانند دیگر انسان هاست در این میان واسطه بین خدا و انسان های دیگر باشد و چرا این خدای بی نهایت دانا و توانمند با هر یک از بندگانش مستقیم و بی واسطه سخن نمی گوید. ...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش