نقایص قرآن

۳۳

فصاحت و بلاغت قرآن – از ادعا تا واقعیت

sonbolali.wordpress.com – پیش از هر چیز دیگر، از کتابی که ادعا می شود از سوی خدا برای راهنمایی بندگانش فرستاده شده، کمترین توقعی که می توان داشت این است که از سوی خدا باشد، خدای یکتایی که می خواهد کلامش را به واسطه کسی که پیام آور اوست به گوش بندگانش برساند. کاری هم نداریم که اصلا چه لزومی دارد که یک انسانی که مانند دیگر انسان هاست در این میان واسطه بین خدا و انسان های دیگر باشد و چرا این خدای بی نهایت دانا و توانمند با هر یک از بندگانش مستقیم و بی واسطه سخن نمی گوید. ...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش