کلیسا

۱۴

دانلود کتاب الکترونیک: جهان بیخدا

mamnoe.wordpress.com – جنگ های زرگری که ادیان ابراهیمی برای بیشتر نمودن پیروان خویش به راه انداخته اند، ترفند رنگ و رو رفته ای است. در واقع این دین ها دشمن انسان و دانش او بوده و با سر و صدا تنها خود را درست دانسته و مانده را نادرست می نامند. آنها دوستان بند کیف انسان هستند. سرانجام این دین ها همگی در برابر دانش و بیخدایی فرو خواهند ریخت ولی پیش از آن باید بدانیم همه ی آنها دشمنی یگانه در برابر دانش و آزادی اندیشه هستند. همچنین اسلام برای اینکه بردگان بیشتری برای خویش دست و پا کند برگشت از مرگ را روحی و جسمی میداند، تا تازیان خوشی جنسی را به همینگونه که در اینجا دارند، آنجا هم داشته باشند. بی گمان از سی سال پیش، قرون وسطی در ایران آغاز گردیده است و اربابان مسجد نیز می دانند دانش انسانی دشمن بزرگی برای کلیسا و مسجد و کنیسه است و در کوشش برای برنامه ریزی دانش انسانی (علوم انسانی) هستند. ...
تصویری از Idalo
ارسال شده توسط Idalo ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش ادیان
۱۵

تظاهرکنندگان در مادرید فریاد زدند “خدا: آری، کلیسا: نه”

persian.euronews.net – هزاران نفر چهارشنبه شب با هدف دفاع از ارزشهای لائیسیته و اعتراض به سفر پاپ بندیکت شانزدهم به اسپانیا وهزینه های سرسام آور آن، در خیابانهای مادرید تجمع کردند. تظاهرکنندگان با حمل پلاکاردهایی که روی آنها نوشته شده بود “ خدا:آری، کلیسا:نه“، “ما مالیات نمی دهیم تا هزینه سفر پاپ تامین شود” و “ما خواستار برقراری یک دولت کاملا لائیک هستیم و آزادی اندیشه یک حق است“، پیشاپیش به استقبال عالیرتبه ترین مقام مذهبی کاتولیکها رفتند که قرار است پنجشنبه وارد مادرید شود. یکی از مخالفان پاپ می گوید :“باید بسوی یک دولت سکولار رفت و بین دین و دولت یک جدایی کامل برقرار کرد. ...
تصویری از Khabarchin
ارسال شده توسط Khabarchin ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش ادیان
۱۳

جوانان مخالف و موافق در انتظار ورود پاپ به مادرید

persian.euronews.net – شهر مادرید برای یک استقبال پر خرج از پاپ آماده می شود. پاپ بندیکت شانزدهم رهبر کاتولیک های جهان روز پنج شنبه برای یک شرکت در “روز جهانی جوانان کلیسای کاتولیک رم” وارد مادرید می شود. در حالیکه جوانان کاتویک از یک سو آماده استقبال از پاپ می شوند میلیون ها جوان موسوم به “ایندیگنادوس” نیز برای اعتراض آماده می شوند. آنها می گویند چرا دولت با وجود مشکلات اقتصادی، باید مبالغی گزاف برای تدارکات این سفر هزینه کند. در همین حال برکزارکنندگان “روز جهانی جوانان” می گو یند با ورود هزاران هزار خارجی، این سفر برای اسپانیا درآمد ایجاد خواهد کرد.گروه های همجنسگرا و مخالفان سقط جنین گفته اند در اعتراض به این سفر تظاهرات خواهند داشت. ...
تصویری از Palermo
ارسال شده توسط Palermo ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش ادیان
۲۶

نام رسته‌های کلیسایی

shahrbaraz.blogspot.com – واژه‌ی کلیسا در زبان پارسی به گونه‌های دیگری نیز آمده است از آن میان: کلیسه و کلیسیا. در زبان پارسی میانه (پهلوی) بدان کیلیسیاک (kilisyiak) گفته می‌شده است. این واژه شکل وام گرفته‌ی واژه‌ی یونانی اککلیسیا (ekklesia) یا اککلیسیاستیکوس (ekklesiastikos) به معنای «جای گردهمایی» است. امروزه در زبان فرانسه بدان église (اگلیز) و در ایتالیایی chiesa (کی‌اِزا) می‌گویند. در زبان انگلیسی بدان church (چِرچ) می‌گویند که از ریشه‌ی ژرمنیک و به معنای «خانه‌ی خدا» است. در آلمانی بدان kirche گفته می‌شود و در گویش اسکاتلندی بدان کرک (kirk) گفته می‌شود که به ریشه‌ی نُرس کهن (Old Norse) یعنی kirkja نزدیک است. اما صفت «کلیسایی» در زبان انگلیسی هنوز از همان ریشه‌ی یونانی است یعنی ecclesiastic و ecclesial. گویا در عربی به کلیسا «کنیسه» می‌گویند. ...
تصویری از XADANG
ارسال شده توسط XADANG ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش ادب و هنر
۲۹

چرخش پیرامون شاه‌نامه «شاه‌نامه و ظهور زرتشت»

radiokoocheh.com – «شاه‌نامه صادقانه‌ترین تاریخی است در جھان نوشته شده آن ھم در زمان حکومت شاھی خودکامه و دیوانه‌تر از کاوس و خودپسند‌تر از جمشید و خون‌خوارتر از ضحاک، چون محمود غزنوی و سردارانش. فردوسی با نھایت صداقت سستی‌ھا، بیھودگی‌ھا، خون‌خواری‌ھا، تاراج‌ھا را بیان می‌کند. بی‌آن‌که بخواھد شاھی را جز آن‌چه بوده است به ما بقبولاند.» در پایان شاه‌نامه، فردوسی بلایی راکه بر سر ایران آمده و خواھد آمد در نامه رستم فرخ‌زاد به برادرش و نامه یزدگرد به مرزبانان ایران باز می‌گوید. ...
تصویری از 13
ارسال شده توسط 13 ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش ادب و هنر