تخریب بافت تاریخی گرگان نوسازی و بهسازی بافت فرسوده گرگان متخصصین معماری و شهرسازی ارزشمندترین بافتهای تاریخی ایران

۲۵

بهانه ای برای تخریب بافت تاریخی گرگان

savepasargad.com – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی شهری بر اساس نظر متخصصین معماری و شهرسازی، بافت تاریخی گرگان که دارای وسعتی بیش از ۱۶۰ هکتار می باشد یکی از ارزشمندترین بافتهای تاریخی ایران و شاخص ترین بافت تاریخی در شمال کشور است که در سال ۱۳۱۰ پیش از بافت تاریخی بسیاری از شهرهای ایران مانند یزد یا کاشان ثبت و تعیین حریم ساخت و ساز شده است. بافت قدیم گرگان بر اساس مطالعات صورت گرفته دارای مصوبه کمیسیون ماده پنج نیز می باشد و شامل محلات میخچه گران، سرپیر، نعلبندان، سرچشمه، سبز مشهد، درب نو، دوشنبه ای، میر کریم، میدان عباسعلی، باغ پلنگ، ملل و شیرکش است. تاریخ احداث بسیاری از ابنیه موجود در داخل این بافت تاریخی مربوط به قبل از سال ۱۳۰۰ بوده و از دوره های گوناگون تاریخی چون قاجار، زندیه، افشاریه و حتی سلجوقیان آثار و بناهای ارزشمندی به جا مانده است. ...
تصویری از chichi
ارسال شده توسط chichi ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش فلسفه و تاریخ