ملا ، باقر ، مجلسی ،زنان ،امام ،زمان ،ریشدار، سبیل ،عکس ،ایرانی

۴۵

قاتل امام زمان یک زن سیبیل دار ایرانی خواهد بود !

zandiq.com – ملا محمدباقر مجلسی - بحارالانوار - جلد سیزدهم با ترجمه علی دوانی بابای فاطی رجبی -( تهران- دارالکتاب الاسلامیه بدون تاریخ ) ص1223 ...
تصویری از arash31
ارسال شده توسط arash31 ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش ادیان