پیرزن

۱۶

چند خطی شلخته، برای آن پیرزن و حمید!

greennpath.wordpress.com – ابتدای خیابان کریم‌خان، از شلوغی پیاده رو خواستم فرار کنم و بپرم وسط خیابان، بی اختیار پای پیرزنی را لگد کردم. بازگشتم که معذرت خواهی کنم، پیش دستی کرد و گفت: اشکالی نداره فقط خیلی جلو نرو… بسیجی ها اونجا وایسادن… مواظب باش آن روز بازار اشک‌آور داغ بود… چهره برافروخته و چشمان اشک‌آلود پیرزن فراموش ناشدنی است. چند ورق کاغذ در دستانش بود که به گمانم به دنبال چیزی می گشت تا آتششان بزند، افسوس می خورم که اندکی تامل نکردم تا بازگردم و کبریتم را به او ببخشم… خیلی پیر بود، امیدوارم هنوز زنده باشد. از آن روزها، بیش از یک‌سال می گذرد، نمی دانم چند نفر از آنان که در مسجدالجواد گرفتار شدند، هنوز در زندانند. ...
تصویری از 13
ارسال شده توسط 13 ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش جامعه
۳۶

پیرزن ایرانی كه عاشق زباله است!+ تصاویر

ayandenews.com – همسایه ها هنوز آن روز را به خاطر دارند كه ماموران شهرداری وقتی درهای كابینت اجاق گاز خانه را باز كردند موشهایی به اندازه گربه بیرون دویدند و باعث وحشت ماموران شدند! آنها تعریف می كنند كه ماموران شهرداری با بیل به جان دیوارهایی كه از وجود سوسكها سیاه شده بود، افتاده بودند تا جنازه سوسكهایی را كه سالها در این خانه بال و پر گرفته بودند با خود ببرند! آن روز تعداد زیادی گربه و بچه گربه زنده و مرده، لاشه موشهایی كه زیرزمین خانه قبرستان چند ساله آنها شده بود از خانه این زن سالخورده بیرون آمد اما در میان همه این چند تن زباله، یك صندوق پر از پول نیز وجود داشت كه مادر این خانه از كمكهای مردم و همسایه ها جمع كرده بود. اما فقط جمع كرده بود كه داشته باشد نه آنكه روزی از آن پولها استفاده كند و زندگی اش را بسازد ...
تصویری از infidel
ارسال شده توسط infidel ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش جامعه