سوسک

۲

قسمتهایی از تظاهرات آذربایجان - تبریز 1385

youtube.com – در ماه مه سال ۲۰۰۶ «روزنامه ایران»٬ یک نشر دولتی اقدام به انتشار کاریکاتوری کرد که ترکهای آذربایجان را به «سوسک» تشبیه می کرد ـ کلمه ای که هدایت کنندگان قتل عام نژادی رواندا در مورد یکی از اتنیکهای رواندا به کار برده بودند. این کاریکاتور کودکان ایرانی را به استفاده از خشونت علیه سوسکها [ترکها] که زبان انسان [فارسی] را بلد نیستند٬ و نابود کردن آنها تشویق می کند. توجه کنید که دقیقا همین تاکتیک از طرف رژیم نازی در آلمان استفاده شده بود. ...
تصویری از Urumiye
ارسال شده توسط Urumiye حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
۳۶

پیرزن ایرانی كه عاشق زباله است!+ تصاویر

ayandenews.com – همسایه ها هنوز آن روز را به خاطر دارند كه ماموران شهرداری وقتی درهای كابینت اجاق گاز خانه را باز كردند موشهایی به اندازه گربه بیرون دویدند و باعث وحشت ماموران شدند! آنها تعریف می كنند كه ماموران شهرداری با بیل به جان دیوارهایی كه از وجود سوسكها سیاه شده بود، افتاده بودند تا جنازه سوسكهایی را كه سالها در این خانه بال و پر گرفته بودند با خود ببرند! آن روز تعداد زیادی گربه و بچه گربه زنده و مرده، لاشه موشهایی كه زیرزمین خانه قبرستان چند ساله آنها شده بود از خانه این زن سالخورده بیرون آمد اما در میان همه این چند تن زباله، یك صندوق پر از پول نیز وجود داشت كه مادر این خانه از كمكهای مردم و همسایه ها جمع كرده بود. اما فقط جمع كرده بود كه داشته باشد نه آنكه روزی از آن پولها استفاده كند و زندگی اش را بسازد ...
تصویری از infidel
ارسال شده توسط infidel ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش جامعه