تصنیف

۵

تصنیف قدیمی مینی ژوپ با صدای شجریان

soundcloud.com – کو شرابـی کـه مو ره میـزون میزون بکنه، یعنی راستش مو ره نشئه مث افیون بکنه، هپروتم ببره، مست و غزلخــون بکنه، مین چخت آسمون ما ره دلنگون بکنه، فارغ از درد نـداری و غـم نـون بکنه، دیشو ازمو پسرم بره دندوناش خیار مخواست، دخترم گریــه مکرد دفتــر عکســدار مخواست، زنـم از مو بریه صبــح پــول نهـــار مخواست، مشه آیا که خدا مخلصه قارون بکنه، فارغ از درد نداری و غــم نون بکنه، بابای بی دندونم از مو خوراک سوپ مخه، ننه جونم سر پیری ز مو مینی‌ ژوپ مخه، دختـرم داد مزنــه حلقـه هولاهـــوپ مخه، مخه مو ره پسرم سنگ پلخمون بکنه، فـارغ از درد نـداری و غــم نـون بکنه ...
تصویری از Bluewave
ارسال شده توسط Bluewave ، داغ شده حدود ۷ سال قبل در بخش ادب و هنر
۲۸

تصنیف شنیدنی "ز دست محبوب" با صدای استاد محمد رضا شجریان و همراهی همایون

youtube.com – ز دست محبوب ندانم چون کنم / وز هجر رویش دیده جیحون کنم یارم چو شمع محفل است / دیدن رویش مشکل است سرو مرا پا در گل است / وان خط و خالش مایل است یار من ، دلدار من کمتر تو جفا کن / یادی آخر تو زما کن ...
تصویری از Arash
ارسال شده توسط Arash ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش ادب و هنر