تظاهرات، در مصر، به مرحله جدی، رسیده

۲۲

اگر چه بازيگران خوبي نيستيم.اما تماشاگران منحصر به فرد و مفسران دقيقي هستيم....در باره تونس و مصر و....... همين

youtube.com – در هر مورد تمام و کمال بحث و جمع بندي داريم اما دريغ از شهامت و شجاعت....دوستان من قدرت امروزه در خيابان تقسيم ميشود و نه در اتاق هاي فکر ما.... ...
تصویری از dr.azadikhah
ارسال شده توسط dr.azadikhah ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست
۲۹

تظاهرات در مصر به مرحله جدی رسیده

youtube.com – اعتراضات گسترده در مصر، دیروز تونس ، امروز مصر ...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست