قرمه سبزی

۱۳

جنبش قرمه سبزی ایران

golaqa.wordpress.com – به گزارش جقسا با خبر شدیم که دیشب بانوی اول ایران، زهرا رهنورد در یک حرکت انقلابی و حماسی برای شام قرمه سبزی درست کرده اند! این حرکت اعتراضی واکنش هایی زیادی در رسانه های داخلی و خارجی داشت، از جمله جناب آقای موسوی ضمن قدردانی از زحمات بانوی اول ایران، با نوشتن بیانیه ای پیرامون این حرکت اعتراضی و حرکت های مشابه چنین گفتند که جنبش ما یک جنبش پوینده و تاثیر گذار است! متن بیانیه موسوی بدین شرح میباشد: ...
تصویری از golaqa
ارسال شده توسط golaqa حدود ۹ سال پیش در بخش سرگرمی