روستا

۳۳

ازدواج دختران سوم و پنجم دبستانی در روستا

parsdailynews.com – معاون اداره آموزش و پرورش رشتخوار، گفت: ترک تحصیل دانش‌آموزان دختر در مناطق روستایی رشتخوار بیشتر از پسران است که این امر ناشی از مشکلات فرهنگی است که همواره موجب افزایش آسیب‌های اجتماعی می‌شود. وی با ذکر اینکه مطالبات آموزش و پرورش رشتخوار متاسفانه مورد غفلت مسئولان قرار گرفته است، اظهار داشت: ترک تحصیل دانش‌آموزان مهمترین دغدغه موجود در این شهرستان است. وی گفت: یکی از مشکلات دانش‌آموزان این شهرستان، ازدواج زودهنگام دختران در مناطق روستایی است که این امر موجب ترک تحصیل قشر دختر در مدارس شده است. وی با تاکید بر تبیین فرهنگ مهارت آموزی زندگی در مدارس توسط فرهنگیان برای دانش‌آموزان، گفت: در برخی از مدارس این شهرستان دیده شده که حتی دختران در پایه سوم و پنجم ابتدایی به ازدواج تن داده‌اند ...
تصویری از infidel
ارسال شده توسط infidel ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش جامعه