نقاب هویت طلبی

۵

درخواست یک ایرانی‌ترک زبان ازآذربایجانیان حاضردرشبکه‌های اجتماعی‌:اکنون نوبت عاشقی آذربایجان است

aminmovahedipress.blogspot.com – اینک که رژیم از هراس خیزش توفنده مردم ایران به هر ترفندی برای به تعویق انداختن روز سر نوشت ساز دست میازد وبر همين اساس ؛ایجاد تفرقه بین اقوام ایرانی‌ در دستور کار رژيم اسلامي قرار گرفته است؛ بر ماست که به عنوان یکی‌ از بزرگترین اقوام ایرانی‌ از نظر جمعیتی‌ ؛در مواجهه با این ترفند رژیم؛ هر آنچه داریم در طبق اخلاص بگذاریم. به یقین آذربایجان و آذربایجانی همواره خاری در چشم مستبدین زمان بوده و خواهند بود ؛لذا استبداد دینی حاکم بر ایران ؛در این مرحله از مبارزات مردم ایران بیشترین انرژی و تمرکز خود را در تبدیل آذربایجان به عنصری خنثي را گذاشته است. ...
تصویری از movahedi
ارسال شده توسط movahedi حدود ۹ سال پیش در بخش سیاست