دیگر

۲۹

آیا سایت آزادگی نیز یک بالاترین دیگر است؟!

kamranroshangar.blogspot.com – شب گذشته عکسی واقعی ازنوشته ای در یکی از خیابانهای شهرستانهای ایران که برروی آن نوشته شده (هرکس به ولایت علی شک دارد با مادر خویش در میان بگذارد)را با احادیثی معتبر از امامان در مورد (ولدزنا بودن)کسانی که به امامان وائمه شیعه باور ندارند را با(تیتر هرکس به ولایت علکی شک دارد مادر جنده است))رابه سایت آزادگی لینک کردم و متاسفانه دقایقی بعد لینک توسط (ادمین) سایت حذف کرده و حتی در کمال ناباوری تهدیدی مبنی بر بستن همیشگی حساب کاربری نیزبرای من ارسال نمودند! لذا به جهت درخواست دوستان مبنی برروشن کردن اصل موضوع و به جهت اطلاع همه دوستان و خوانندگان "کامنتهای رد وبدل شده با ادمین سایت آزادگی را در این لینک قرار میدهم و بدون هیچ توضیحی و یا نقدی قضاوت را به عهده خود دوستان گذاشته و تا عدم شفاف سازی قوانین سایت و معذرت خواهی صاحبان سایت و مشخص کردن محدوده و اختیارات صاحبان سایت "فعالیت خود رادر ای ...
تصویری از کامران بیخدا
ارسال شده توسط کامران بیخدا ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش ادیان