زن ستیزی

۱۱

زَن ستیزی چیست و چه گونه هایی دارد؟

fozoolemahaleh.com – زن ستیزی یا خشونت بر علیه زنان گونه های مختلفی از خشونت، بد رفتاری، آزار دادن، بی توجهی و نادیده گرفته شدن، که یک زن از سویِ خانواده، جامعه، دوستان و همسرش (یا کسی که با او رابطه عاطفی دارد) تجربه می کند را در بَر می گیرد.زن ستیزی تمامی روابطِ غلطِ حالِ حاضر، حَل شده و گذشته یک زن با همسر، خانواده، شریک های جنسی و جامعه را شامل می شود. واژگان زیادی برای اینکه زن ستیزی در رابطه های عاطفی را تعریف کنند ساخته شده و امروز به کار برده می شوند؛ واژه هایی از قبیل: همسر ستیزی، خشونت بر علیه همسر، کتک زدن همسر و… ...
تصویری از Mahshid
ارسال شده توسط Mahshid ، داغ شده حدود ۷ سال قبل در بخش جامعه
۱۷

حمایت ازنژادپرستی وبرده داری وزن ستیزی آشکار" درسخنان وافکارنشانه خدا (آیه الله)طالقانی!

kamranroshangar.blogspot.com – درباره زنان نگرانی از بیعدالتی است "چون نظر به حفظ تعادل از هر جهت میان آنان می باشد"واین تعادل "درباره یک زن صادق نیست :فواحده.وهمچنین درباره ما ملکت ایمانکم"که میان آن و زن آزاد ویا چند کنیز "تعادل واجب نیست.چون ملک یمین است "که با قدرت جهاد یا خریداری به تملک آمده"نه همچون همسرانی که به اختیار گزیده شده اند و به ازدواج تن داده باشند:کنیزان "یا مشرکانی هستند که در جهاد اسلامی به اسارت آمده اند و یا از بقایای برگان جاهلیت بوده اند.از نظر اسلام چون ریشه های شرک و یا روح بردگی در آنها باقیست "به همین حال باقی می مانند)تا در محیط اسلامی زدوده شود"و زمینه آزادی و همسریش فراهم گرددو یا ام ول شوند.(پرتوی از قرآن/نشانه خدا طالقانی/صفحه 19) (ادامه مطلب درلینک) ...
تصویری از کامران بیخدا
ارسال شده توسط کامران بیخدا ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش ادیان