25 خرداد

۱۷

25 بهمن ، 25 خردادی دیگر

green-newz.blogfa.com – با توجه به درخواست رسمی آقایان موسوی و کروبی برای راهپیمایی حمایتی از مردم مصر و تونس در 25 بهمن ساعت 3 بعد از ظهر ، مهمترین کاری که ما می توانیم انجام دهیم اطلاع رسانی است ، آن هم در سطح وسیع . بر روی دیوارها ،روی اسکناس ها ، ساختن نماهنگ و .... تا بار دیگر حماسه 25 خرداد خود را تکرار کنیم . همراه شو رفیق . ...
تصویری از jsgilan
ارسال شده توسط jsgilan ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست